2017/084 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet aanvraag taxikentekenplaat in behandeling nemen

Rapportnummer
2017/084
Rapport

Diverse klachten en signalen uit Bonaire over de problemen die men daar ondervindt rondom het aanvragen van een taxivergunning. Aan de hand van vier concrete zaken is de kwestie aangekaart bij het OLB en zijn er uiteindelijk drie rapporten geschreven. In dit rapport staat de volgende klacht centraal:

Verzoeker heeft een op Bonaire opererend taxi- en busbedrijf. Dat bedrijf bezit weliswaar drie voertuigen, maar is in het bezit van slechts één taxiplaat. Door zijn bedrijf niet de gevraagde taxiplaten te verstrekken, wordt hij verplicht om per voertuig een regulier en daardoor duurder kentekenplaat aan te schaffen, in plaats van de goedkopere taxikentekenplaat. Door deze extra kosten wordt volgens verzoeker zijn bedrijf gehinderd in een verdere groei.

Verzoeker klaagt erover dat het OLB hem geen belastingnummerplaat (taxiplaat) heeft verstrekt voor zijn tweede taxi voor zijn bestaande taxibedrijf.

Het OLB liet in een reactie op de klacht weten dat meerdere taxivergunningen met meerdere taxikentekenplaten, als ware een taxicentrale waarbij meerdere taxi's voor het bedrijf rijden, niet mogelijk is en liet weten de motivering daarvoor te vinden in een artikel van de Eilandsverordening. De Nationale ombudsman ziet niet in hoe uit dat artikel zou moeten blijken dat een taxicentrale niet mogelijk zou zijn. Laat staan dat uit dat artikel zou moeten blijken dat uitgifte van meerdere taxikentekenplaten niet mogelijk is. Nog daargelaten het feit dat verzoeker reeds in het bezit is van een vestigingsvergunning om een taxi- en busbedrijf uit te oefenen, al jaren in het bezit is van een taxivergunning en het feit dat hij niet om een extra taxivergunning heeft verzocht, maar slechts een aanvraag tot een taxikentekenplaat heeft gedaan. Aangezien een heldere redenering ontbreekt om aan verzoeker geen taxikentekenplaat te verstrekken, heeft het OLB daarmee gehandeld in strijd met het vereiste van goede motivering.

Vereiste van goede motivering; klacht gegrond.

Aanbeveling:

  • Ik beveel het bestuurscollege aan om de aanvraag van een extra taxikentekenplaat alsnog in behandeling te nemen en de reactie op de aanvraag te voorzien van een deugdelijke motivering.

Uit het onderzoek naar de vier klachten blijkt dat de huidige procedure en werkwijze rondom het verstrekken van een taxivergunning onvoldoende garantie geeft voor objectiviteit bij de toewijzing van de vergunningen. Op het gebied van betrouwbaarheid van de overheid, het verstrekken van informatie naar de burger alsook het geven van een goede motivering blijft er ruimte voor verbetering. Om die reden zijn er niet alleen concrete aanbevelingen gedaan, maar ook enkele algemene:

  1. Breng en houd burgers actief op de hoogte rondom de behandeling van hun aanvraag voor een taxivergunning;

  2. Breid de Commissie Openbaar Vervoer (COV) uit naar het aantal leden dat de Eilandsverordening voorschrijft;

  3. Zet de voorwaarden op papier die de COV stelt om in aanmerking te komen voor een taxivergunning en maak deze voorwaarden openbaar.

Instantie: Openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

geen verstrekking van belastingnummerplaat (taxiplaat) voor tweede taxi voor bestaande taxibedrijf

Oordeel:
Gegrond