2017/059 UWV verzuimt om na ontvangst aanvraag deskundigenoordeel contact op te nemen met aanvrager

Rapportnummer
2017/059
Rapport

 

Verzoekster was al geruime tijd ziek voor haar eigen werk. Haar re-integratie verliep moeizaam. De bedrijfsarts had een functionele mogelijkheden lijst (FML) opgesteld waarmee zij het niet eens was. Daarom vroeg zij een deskundigenoordeel bij het UWV. De vraag over de inhoud en totstandkoming van de FML kan bij een deskundigenoordeel echter niet gesteld worden. Daarom kruiste zij op het aanvraagformulier de vraag aan of het werk dat ze moest doen passend was. Die vraag sloot daar het beste bij aan. De verzekeringsarts van het UWV vond dat er meer beperkingen waren dan de bedrijfsarts had vastgesteld op de FML, maar meende toch dat de voorgestelde zoekrichting passend was. De arbeidsdeskundige informeerde verzoekster en haar werkgever over dit oordeel. Dat was zijn eerste contact met verzoekster.

Verzoekster was mening dat het UWV geen antwoord had gegeven op haar vragen en dat het UWV de uitkomst ook niet met haar werkgever had mogen delen.

De Nationale ombudsman heeft de klacht van verzoekster aan het vereiste van goede informatieverstrekking getoetst. Hij is van oordeel dat verzoekster uit de informatie die het UWV op het aanvraagformulier en op de website van het UWV over het deskundigenoordeel geeft, had kunnen weten dat het UWV alleen antwoord kan geven op de daar opgesomde vragen. Ook had zij via die informatiebronnen kunnen weten dat de uitkomst gedeeld wordt met de werkgever en de bedrijfsarts. Omdat de informatieverstrekking door het UWV naar het oordeel van de Nationale ombudsman voldoende is geweest, is de klacht op dit punt niet gegrond.

Wel vindt de Nationale ombudsman dat de arbeidsdeskundige van het UWV na ontvangst van de aanvraag contact met verzoekster had moeten opnemen om bij haar na te gaan waar het haar nu werkelijk om ging. Op het aanvraagformulier van het deskundigenformulier staat ook vermeld dat het UWV na ontvangst van de aanvraag daartoe contact opneemt met de aanvrager. Nu dit niet is gebeurd, is de Nationale ombudsman van oordeel dat het UWV op dit punt in strijd met het vereiste van goede voorbereiding heeft gehandeld.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

informatieverstrekking over het deskundigenoordeel

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

niet meteen na ontvangst van de aanvraag contact met verzoeker opgenomen om te achterhalen waar het haar werkelijk om te doen was

Oordeel:
Gegrond