2017/043 Belastingdienst verleent terecht geen uitstel van betaling en gebruikt juist toetsingskader

Rapportnummer
2017/043
Rapport

Verzoeker is het niet eens met de afwijzende beslissing van de directeur belastingen van de Belastingdienst op zijn beroep tegen de beslissing op zijn verzoek om uitstel van betaling. Het gaat er om dat de Belastingdienst tijdens de cassatieprocedure voor de Hoge Raad alleen bereid is voor de betrokken belastingaanslagen uitstel te verlenen onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld de Nationale ombudsman volgt verzoeker niet in zijn stelling dat bij de beslissing een onjuist toetsingskader is gehanteerd. De Belastingdienst kon volgens de Nationale ombudsman komen tot het standpunt dat sprake was van vrees voor onverhaalbaarheid.

Instantie: Directeur Belastingen van de Belastingdienst

Klacht:

afwijzend beslist op beroep tegen beslissing

Oordeel:
Niet gegrond