2017/034 Belastingdienst gaat in beslissing niet in op een uitspraak genoemd in het beroepschrift

Rapportnummer
2017/034
Rapport

Verzoekster (een rechtspersoon) is het niet eens met de afwijzende beslissing van de directeur Belastingen van de Belastingdienst op het beroep tegen de beslissing van de ontvanger op haar verzoek om mee te willen werken aan schuldsanering. Volgens verzoekster heeft de directeur een onjuiste uitleg gegeven aan de toepasselijke wettelijke bepaling. De Nationale ombudsman oordeelt dat de directeur in redelijkheid kan worden gevolgd in de uitleg die hij aan de wettelijke bepaling heeft gegeven. Volgens de Nationale ombudsman kon de directeur in redelijkheid beslissen het beroep af te wijzen. Hoewel de motivering de beslissing kan dragen, vindt de Nationale ombudsman dat deze op twee punten tekort schiet.

Instantie: Directeur Belastingen (Belastingdienst)

Klacht:

beperkte reactie op verzoeksters stelling dat uitgegaan moet worden van een gemiddeld percentage en het niet ingaan op de door verzoekster aangevoerde uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Directeur Belastingen (Belastingdienst)

Klacht:

inhoud van het genomen besluit

Oordeel:
Niet gegrond