2017/025 Fouten bij het CJIB leiden tot lange gijzeling

Rapport

Taco (gefingeerde naam) is meer dan een jaar gegijzeld geweest in verband met een zeer groot aantal openstaande verkeersboetes. Dit heeft kunnen gebeuren doordat het CJIB verzuimde om intern beleid toe te passen, waarin staat dat na 180 dagen gijzeling contact moet worden opgenomen met de gegijzelde om een (voorlopige) betalingsregeling te treffen. Na elf maanden gijzeling heeft een advocaat Taco geholpen en een regeling getroffen voor een deel van zijn openstaande boetes, maar ook toen is hij nog niet in vrijheid gesteld. Dat had wel gemoeten, want toen had voor het CJIB duidelijk moeten zijn dat Taco het geld niet had om alle openstaande sancties te betalen. De gijzeling diende daarom geen enkel doel.

Nadat Taco contact heeft opgenomen met de Nationale ombudsman, is de zaak aan het rollen gebracht. De ombudsman heeft het CJIB gevraagd om zelf de klacht van Taco in behandeling te nemen. Het CJIB heeft de klacht uiteindelijk naar tevredenheid van Taco opgelost, al krijgt hij dat jaar van zijn leven er niet mee terug. Gelukkig is de praktijk van gijzeling mede naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman 'Gegijzeld door het systeem' (2015/160) flink veranderd. Inmiddels zijn alle betrokken instanties, waaronder het CJIB, ervan doordrongen dat gijzeling alleen aan de orde moet komen wanneer iemand bewust weigert zijn boetes te betalen. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat boetes zich opstapelen en maatregelen om te voorkomen dat mensen die mogelijk geen geld hebben, toch gegijzeld worden. Het aantal gijzelingsvorderingen is intussen drastisch gedaald. De Nationale ombudsman houdt de verdere ontwikkelingen in de gaten.

Instantie: Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Klacht:

verzoeker meer dan een jaar lang gegijzeld, ook al had hij geen geld om de openstaande boetes te betalen

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2017/025