2016/109 Openbaar lichaam Bonaire handelt niet oplossingsgericht bij verzoek om handhaving

Rapportnummer
2016/109
Rapport

Verzoekers zijn bewoners/eigenaren van een appartementencomplex op Bonaire. Zij ervaren overlast van de bouwactiviteiten van een andere bewoner/eigenaar, de heer P.

Verzoekers klagen over de wijze waarop het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op een verzoek om handhaving jegens degene die zonder vergunning een derde bouwlaag bouwt, de heer P.

De Nationale ombudsman constateert dat alle partijen belang hebben bij het vinden van een uitweg uit dit conflict. De ombudsman is voorts van oordeel dat de wettelijke, juridische weg niet tot een duurzame oplossing gaat leiden in dit conflict. In tegendeel, de onderlinge verhoudingen zullen verder escaleren en de strijd zal nog jaren voortslepen. Dat is in niemands belang.

Het verloop van dit conflict over de bouw van de derde woonlaag laat zien dat er geen sprake is geweest van een oplossingsgerichte benadering. In tegendeel, er zijn veel procedures gevoerd zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Deze procedurele juridisch benadering door het OLB heeft geleid tot verharding van de relatie en een oplossing ligt steeds minder in het verschiet.

Verdere juridisering gaat geen oplossing brengen. Een traject met verzoekers en de heer P. om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om tot een voor een ieder acceptabele oplossing te komen is de enige kansrijke mogelijkheid tot een uitweg in deze situatie. Gelet op de rol die het OLB heeft als vergunningverlener/handhaver, meent de Nationale ombudsman dat het aan het OLB is zich in te spannen om met verzoekers en de heer P. een oplossing te vinden. Hoewel de intentie er bij het OLB wel lijkt te zijn, is van deze aanpak nog niet gebleken. De onderzochte gedraging is in zoverre niet behoorlijk.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in haar contacten met de burger escalatie probeert te voorkomen of te beperken. Een oplossingsgerichte houding is hierbij essentieel.

De Nationale ombudsman beveelt de OLB aan om het initiatief te nemen om met verzoekers en de heer P. het gesprek aan te gaan om te komen tot een oplossing met betrekking tot de (illegale) bouwlaag.

Instantie: openbaar lichaam Bonaire (OLB)

Klacht:

wijze waarop het openbaar lichaam Bonaire heeft gereageerd op een verzoek om handhaving jegens degene die zonder vergunning een derde bouwlaag bouwt

Oordeel:
Gegrond