2016/077 SVB verstuurt jaarlijks tijdschrift alleen digitaal

Rapportnummer
2016/077
Rapport

Mevrouw S. is AOW-gerechtigd en kreeg altijd het magazine Mijn AOW samen met haar jaaropgave per post toegestuurd. Dit magazine van de SVB bevat achtergrondverhalen en uitleg over verschillende onderwerpen die AOW-ers aangaan. De SVB heeft besloten om te stoppen met het papieren magazine en alleen nog een digitale versie uit te brengen. De jaaropgave en andere belangrijke informatie over de rechten van AOW-ers wordt nog wel per post verstuurd. Mevrouw S. is niet digitaal vaardig en kan daarom het magazine niet meer lezen. Zij heeft bij de SVB een klacht ingediend over het verdwijnen van het papieren magazine. Zij is echter niet tevreden over de reactie van de SVB op haar klacht. De SVB heeft namelijk aangegeven dat het magazine echt alleen nog maar digitaal wordt aangeboden en dat mevrouw zelf met de SVB contact moet opnemen, telefonisch dan wel schriftelijk, om een kopie van het magazine op papier te krijgen. Mevrouw is van mening dat hierdoor haar zelfstandigheid, maar ook de zelfstandigheid van andere ouderen op het spel staat.

Instantie: Sociale Verzekeringsbank

Klacht:

magazine 'Mijn AOW' wordt slechts digitaal aangeboden en verzoeker kan alleen een papieren exemplaar krijgen als zij zelf contact opneemt met de SVB.

Oordeel:
Niet gegrond