2016/057 Gemeente Opsterland handelt onfatsoenlijk door zonder noodzaak e-mails van burger intern door te sturen

Rapport

Mevrouw W. stuurt emotioneel beladen e-mails naar haar 'werkregisseur', een medewerker van de gemeente Opsterland. Vlak daarna heeft zij er spijt van dat zij deze e-mails heeft gestuurd. Zij vraagt de werkregisseur om de e-mails vertrouwelijk te behandelen en niet door te sturen. In eerste instantie krijgt zij per e-mail de bevestiging dat hij de e-mails vertrouwelijk zal behandelen. De werkregisseur deelt later toch de inhoud van deze e-mails met de klantmanager werk van mevrouw W.

Vervolgens blijkt dat de werkregisseur de e-mails naar meerdere medewerkers van de gemeente heeft doorgestuurd, waaronder de gemeentesecretaris.

Mevrouw W. is van mening dat het geen enkel redelijk doel dient om haar e-mails de organisatie in te sturen. Zij dient hierover een klacht in bij de gemeente Opsterland. Zij is het niet eens met de reactie van de gemeente Opsterland op haar klacht. Daarom dient zij vervolgens een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Instantie: Gemeente Opsterland

Klacht:

onvoldoende gemotiveerd waarom er geen sprake zou zijn van privacyschending

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Opsterland

Klacht:

werkregisseur heeft zich niet gehouden aan belofte

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Opsterland

Klacht:

werkregisseur heeft dienstverlening aan verzoekster opgezegd

Oordeel:
Geen oordeel
Publicatienummer
2016/057