2016/055 Menzis Zorgkantoor moet procedure voor innen van vordering zorgvuldig voorbereiden

Rapportnummer
2016/055
Rapport

Menzis Zorgkantoor heeft via een incassobureau verzoeker zonder nader aankondiging een vordering gestuurd van ruim € 20.000,-. Hoewel verzoeker dit bedrag niet hoefde te betalen, nadat hij had uitgelegd dat hij hier niet verantwoordelijk voor was, vindt hij deze gang van zaken niet juist.

Het zorgkantoor heeft niet eerst zelf vastgesteld of verzoeker betalingsplichtig is. Ook heeft het zorgkantoor geen persoonlijk contact met verzoeker opgenomen, alvorens de vordering uit handen te geven aan het incassobureau.

De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor, als verantwoordelijke instantie voor de inning en als opdrachtgever van het incassobureau, de procedure zorgvuldig had behoren voor te bereiden. Dan was voorkomen dat verzoeker was geconfronteerd met een onjuiste vordering.

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de klacht gegrond is, wegens schending van het vereiste van goede voorbereiding.

Instantie: Menzis Zorgkantoor

Klacht:

onvoldoende uitgezocht of verzoeker betalingsplichtig was en geen contact met hem opgenomen, alvorens de vordering uit handen te geven aan een incassobureau

Oordeel:
Gegrond