2016/037 Belastingdienst schiet tekort in toetsing van bezwaar en geeft geen goede motivering

Rapport

Dit onderzoek ziet op de wijze waarop de Belastingdienst uitvoering heeft gegeven aan de in artikel 1.1.5 van de Leidraad Invordering 2008 geregelde marginale toets door de ontvanger op de materiële verschuldigdheid van een opgelegde belastingaanslag. De Nationale ombudsman gaat in op de wijze van beoordeling door de ontvanger. De ontvanger hanteert als toets of de aanslag onmiskenbaar onjuist is. Dit moet hem aanstonds duidelijk zijn zonder dat hij daarvoor nader onderzoek moet verrichten. De Nationale ombudsman beoordeelt deze wijze van toetsing als te beperkt. De ontvanger is opgedragen een eigen inhoudelijk oordeel te vormen. De professionele standaard vereist daarbij in elk geval kennisneming van het dossier waarbij een basale kennis van het fiscaal- en bestuursprocesrecht een randvoorwaarde is.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

wijze waarop de ontvanger van de Belastingdienst respectievelijk de directeur Belastingen van de Belastingdienst uitvoering hebben gegeven aan de in artikel 1.1.5. van de Leidraad Invordering 2008 geregelde marginale toets op de materiële verschuldigdheid van de aan hem opgelegde aanslag inkomenstenbelasting 2007

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2016/037