2016/034 JBRA handelt niet transparant naar pleegvader door onvoldoende uitleg te geven over onderzoek

Rapportnummer
2016/034
Rapport

Verzoeker zorgde al jarenlang voor Sofie1 en ving haar regelmatig op. Sofie woonde sinds december 2012 bij verzoeker. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) heeft begin juni 2014 een onderzoek laten instellen naar de veiligheid van Sofie bij verzoeker thuis. Dit zorgde voor wrijving tussen verzoeker en JBRA.

Het onderzoek van de Nationale ombudsman richt zich op de communicatie van JBRA met verzoeker rond de beslissing om onderzoek bij hem thuis te doen en hoe dit onderzoek aan hem is uitgelegd. De Nationale ombudsman vindt het in deze situatie van belang dat JBRA voorafgaande aan dit onderzoek duidelijk maakt welke zorgen JBRA heeft, wat JBRA van hem verwacht, en aan hem duidelijk maakt wat de gevolgen zullen zijn als hij niet aan deze verwachting tegemoet komt.

De Nationale ombudsman toetst aan het behoorlijkheidsvereiste van transparantie. De Nationale ombudsman geeft in dit onderzoek aan dat JBRA onvoldoende vooraf met verzoeker heeft gecommuniceerd over het onderzoek en hem hierover onvoldoende vooraf uitleg heeft gegeven.

Notes

[←1]
 

Instantie: Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Klacht:

niet bekommerd om de positie van verzoeker en wat dit voor hem betekende. De klacht, overwegingen en een deel van de uitspraak van de klachtencommissie genegeerd.

Oordeel:
Gegrond