2015/165 Gemeente Arnhem weigert ten onrechte beslagvrije voet te corrigeren

Rapportnummer
2015/165
Rapport

Verzoeker klaagt er over dat de gemeente Arnhem de beslagvrije voet voor een loonvordering bij zijn werkgever (een sociaal werkvoorzieningsschap) niet met terugwerkende kracht heeft aangepast.d

De Nationale ombudsman is van oordeel dat de gemeente dit alsnog dient te doen.

De gemeente was er immers van op de hoogte dat een eerste beslaglegger een aanzienlijk hogere beslagvrije voet aanhield dan die door de gemeente was vastgesteld. Dit scheelde bijna € 500.

Het had daarom op de weg van de gemeente gelegen om serieus met die informatie rekening te houden. De gemeente had verzoeker persoonlijk kunnen wijzen op het grote belang van het alsnog verstrekken van de verzochte gegevens voor het vaststellen van de beslagvrije voet. De gemeente koos niet voor deze persoonlijke aanpak maar voor het handhaven van de veel lagere door hem vastgestelde beslagvrije voet.

Door zo te handelen nam de gemeente een beslissing waarvan zij wist of kon weten dat deze hoogstwaarschijnlijk niet juist was. De Nationale ombudsman achtte de klacht gegrond wegens strijd met het vereiste van goede voorbereiding. Deze beslissing gaf aanleiding tot het doen van een aanbeveling tot het alsnog met terugwerkende kracht corrigeren van de beslagvrije voet.

Instantie: Gemeente Arnhem

Klacht:

beslagvrije voet van de loonvordering niet met terugwerkende kracht willen corrigeren

Oordeel:
Gegrond