2015/151 LBIO wekt verkeerde indruk door onvolledige informatie over betaling alimentatie

Rapportnummer
2015/151
Rapport

De vader en moeder van Y. zijn gescheiden. De moeder vraagt aan het LBIO om de inning voor U. over te nemen. Zij vindt het niet terecht dat de vader de bijdrage rechtstreeks aan Y. wil betalen nadat Y. 18 jaar is geworden. Zij vindt dat de vader de bijdrage aan haarzelf moet betalen. Zij beroept zich daartoe op het convenant. Het LBIO is van mening dat Y., nadat hij 18 jaar is geworden, wettelijk het recht heeft om de bijdrage zelf te ontvangen. Y. heeft het aanvraagformulier aan het LBIO, waarin de moeder als rechthebbende is vermeld, mede ondertekend.

In een telefoongesprek tussen het LBIO en de vader zegt de vader dat Y. misschien wel het aanvraagformulier heeft ondertekend, maar dat Y. niet wist waarvoor hij tekende. Het LBIO wil hierover dan met Y. spreken, omdat de vader niet zonder meer aan Y. kan betalen.

De Nationale ombudsman geeft in dit onderzoek aan de informatieverstrekking niet volledig was, omdat het LBIO ook tegen de vader had moeten zeggen dat hij zonder meer aan de moeder moest betalen, gelet op het aanvraagformulier. Het LBIO heeft hiermee de indruk gewekt dat het aanvraagformulier niet relevant was. Hierdoor dacht de moeder dat het LBIO er al van uit ging dat Y. al gebruik zou gaan maken van zijn wettelijk recht.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam

Klacht:

manier waarop is omgesprongen met verzoek om de alimentatie voor verzoeksters kort tevoren 18 jaar geworden zoon te innen

Oordeel:
Gegrond