2015/134 Defensie heeft steken laten vallen in de bijzondere zorgplicht veteranen bermbom Uruzgan

Rapport

Verzoekers X, Y en Z zijn alle drie Nederlandse militairen en uitgezonden naar Afghanistan. Op 10 december 2009 zijn verzoekers tijdens een operationele verplaatsing in de Afghaanse provincie Uruzgan (zwaar)gewond geraakt toen zij met hun voertuig, een Bushmaster, op een geïmproviseerd explosief  reden (verder in dit rapport bermbom genoemd). Alle drie verzoekers hebben sinds de aanslag met de bermbom een verschillend (behandel)traject doorlopen in Nederland. De overeenkomsten in hun klachten zijn de gebrekkige nazorg en verzuimbegeleiding na terugkomst in Nederland.

Ritmeester A was ten tijde van de aanslag in Uruzgan in de rang van luitenant werkzaam als pelotonscommandant van verzoekers X, Y en Z. A zag dat alle drie verzoekers terug in Nederland worstelden met de nasleep van de aanslag. A voelde én voelt zich nog steeds verantwoordelijk voor zijn manschappen. Als voormalig leidinggevende vroeg A naar eigen zeggen meerdere malen binnen de eenheid om meer aandacht voor de nazorg en begeleiding van deze drie veteranen. Dit leidde intern volgens A niet tot enige actie in de richting van verzoekers. Hierop besloot A om zijn zorgen op hoger niveau te delen.

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

onvoldoende invulling gegeven aan zijn bijzondere zorgplicht, ondanks eerder door verzoekers aangegeven medische en/of psychologische klachten

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Ministerie van Defensie

Klacht:

onvoldoende invulling gegeven aan de verzuimbegeleiding naar hen toe

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2015/134