2015/129 Dienst Terugkeer en Vertrek had laissez-passers van Georgisch-Armeens gezin moeten controleren voor vertrek

Rapport

Verzoeker en zijn gezin worden nadat hun asielaanvraag is afgewezen en wordt uitgezet naar Georgië.

Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) hem en zijn twee minderjarige kinderen op laissez-passers (LP's) met onjuiste nationaliteitsgegevens op 5 april 2013 gedwongen naar Georgië heeft laten reizen.

Het staat vast dat de DT&V bij het overnameverzoek aan de Georgische migratiedienst de correcte gegevens van verzoeker en diens gezin heeft verstrekt en dat de Georgische autoriteiten op basis van die gegevens akkoord zijn gegaan met de overname. De Georgische ambassade heeft vervolgens ook prompt LP's verstrekt voor verzoeker en zijn gezin. De DT&V heeft de LP's echter niet dan wel niet nauwkeurig gecontroleerd op juistheid van de gegevens: de Dienst raakte er pas van op de hoogte dat de nationaliteitsgegevens op verzoekers LP niet klopten nadat verzoeker daarover een klacht had ingediend. Dat er overeenstemming was met de Georgische autoriteiten over de overname en dat de LP's vervolgens vlot zijn verstrekt en ervan uit kon worden gegaan dat alles verder goed zou verlopen, neemt niet weg dat de DT&V de LP's had moeten controleren op juistheid. Omdat dit niet is gebeurd, is de voorbereiding van de uitzetting van verzoeker en diens gezin niet zorgvuldig geweest. Dat één en ander, gelet op het positieve bericht van de Georgische migratiedienst na aankomst van verzoeker en zijn gezin, wellicht eenvoudig had kunnen worden opgelost als verzoeker de uitkomst van het onderzoek had afgewacht, maakt dit niet anders.

Goede voorbereiding

Instantie: Dienst Terugkeer en Vertrek

Klacht:

verzoeker en zijn twee minderjarige kinderen op laissez-passers met onjuiste nationaliteitsgegevens op 5 april 2013 gedwongen naar Georgië te laten reizen

Oordeel:
Gegrond
Publicatienummer
2015/129