2015/088 LBIO informeert een man voldoende dat advies over lagere bijdrage niet betekent dat hij geen achterstand in alimentatie oploopt

Rapportnummer
2015/088
Rapport

Een man betaalt al jarenlang partner– en kinderalimentatie, wanneer zijn financiële situatie hard achteruit gaat. Hij vraagt het LBIO om te berekenen wat een passende bijdrage is en daar komt een lager bedrag uit. De man betaalt voortaan dit bedrag aan zijn ex.

Zij vraagt het LBIO het oorspronkelijke, door de rechter vastgelegde bedrag voor haar te innen. Na een aankondiging aan de man gaat het LBIO daartoe over en dat brengt kosten mee voor de man.

De man klaagt erover dat het LBIO aan de ene kant adviseert tot een aangepast (lager) bedrag, maar hem ook dwingt tot betaling van een hoger bedrag, zelfs nadat hij bij de rechtbank een procedure tot verlaging van de alimentatie is gestart. Hij vindt dat hij niet goed is geïnformeerd door het LBIO en dat hij onnodig veel kosten heeft moeten voldoen.

De Nationale ombudsman komt tot de conclusie dat de klachten niet gegrond zijn.

Instantie: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Klacht:

aan ene kant adviseert het LBIO verzoeker tot een aangepast (lager) bedrag, maar dwingt verzoeker ook tot betaling van een hoger bedrag, zelfs nadat hij bij de rechtbank een procedure tot verlaging van de alimentatie is gestart

Oordeel:
Niet gegrond