2015/080 CJIB is voor burgers nog steeds goed bereikbaar ondanks afschaffing van fax

Instantie
Rapportnummer
2015/080
Rapport

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft per 1 mei 2013 de faxlijnen voor burgers gesloten.

Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) niet meer bereikbaar is per fax, waardoor het CJIB slecht bereikbaar is.

De vraag is of de mogelijkheid voor de burger om het CJIB een fax te sturen voor een goede bereikbaarheid onmisbaar is en of het sluiten van de faxlijnen in dat verband onaanvaardbaar is. De Nationale ombudsman vindt van niet. Op dit moment geldt voor wat betreft het CJIB dat de stand van zaken op digitaal gebied zo is dat naast de mogelijkheden tot schriftelijk en telefonisch contact, de burger via de website beperkt contact kan hebben met het CJIB in de vorm van het vinden van een antwoord op zogeheten 'meest gestelde' vragen. Verder kunnen flitsfoto's en overzichten van openstaande zaken worden opgevraagd. Ook is er een link naar het Openbaar Ministerie om digitaal beroep in te stellen. Bij klachten kan een formulier worden gedownload; het ingevulde formulier moet echter wel per post worden verstuurd. Dit kan niet via de website. Al met al is er op dit moment wel de nodige informatie te vinden op de website, maar echt contact maken is (nog) niet mogelijk.

In de loop van dit jaar worden die mogelijkheden echter aanzienlijk uitgebreid. Niet alleen voor inzage van en zelfs digitaal betalen van openstaande boetes, maar ook voor wat betreft contact met burgers die hun ongenoegen hebben geuit: het stellen van vragen via de website, de zogenoemde webcare en het sturen van (email)berichten via de berichtenbox (www.mijnoverheid.nl) van de overheid. Met het realiseren van deze contactmogelijkheden wordt het afschaffen van de toch al door burgers schaars gebruikte fax ruimschoots gecompenseerd.

Vereiste van goede dienstverlening. Behoorlijk.

Instantie: Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden

Klacht:

niet meer bereikbaar per fax, waardoor het CJIB slecht bereikbaar is

Oordeel:
Niet gegrond