2015/075 Gemeente had man moeten inlichten dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over voortgang nieuwbouwproject

Rapportnummer
2015/075
Rapport

Verzoeker heeft de gemeente gebeld om te informeren naar de stand van zaken van de plannen voor een nieuwbouwproject. Er bestaan al jaren plannen voor dit project. De informatie op de website over de realisatieplanning was achterhaald. Verzoeker overweegt een huis te kopen dat grenst aan het plangebied. De gemeente geeft onder meer aan dat realisatie van het plan afhankelijk is van het bestemmingsplan en de voorverkoop van woningen. De gemeente geeft niet aan, dat het project niet door zal gaan.

Een maand na het telefoongesprek sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met twee private partijen, waarmee ze al jaren in onderhandeling is. Ook wordt dan de bestemmingsplanprocedure opgestart. Verzoeker en de gemeente verschillen van mening over het antwoord op de vraag of verzoeker tijdens het gesprek voldoende is geïnformeerd.

De ombudsman vindt dat de gemeente zich niet op het standpunt kan stellen dat verzoeker tijdens het telefoongesprek voldoende informatie is verstrekt. Er is niet zodanige informatie verstrekt dat verzoeker erop voorbereid was dat mogelijk op korte termijn meer duidelijkheid zou ontstaan en gelet op de specifieke omstandigheden van dit geval had de gemeente dat naar het oordeel van de ombudsman wel moeten doen. Hij wees hierbij onder meer op het feit dat verzoeker via het gesprek inzicht wilde krijgen in de realisatieplanning van het project, dat er meer dan een jaar lang geen ontwikkelingen op de projectwebsite waren gemeld en dat tijdens het gesprek ook is vastgesteld dat de informatie op de website niet meer actueel was. Het met succes afronden van de onderhandelingen was weliswaar niet de enige beslissende stap op weg naar realisatie van de plannen, maar op dat moment wel de eerstvolgende stap die genomen moest worden.

De ombudsman vindt niet, dat de gemeente verzoeker ook had kunnen en moeten laten weten dat de onderhandelingen zich op dat moment in de afrondende fase bevonden. Dat is immers vertrouwelijke informatie. Zolang de onderhandelingen nog niet zijn afgerond kan een mededeling daarover de onderhandelingspositie van partijen schaden.

Instantie: Gemeente Tilburg

Klacht:

zich op het standpunt gesteld dat verzoeker voldoende is geïnformeerd toen hij in verband met de mogelijke aankoop van een woning telefonische navraag deed naar de plannen voor een bouwproject

Oordeel:
Gegrond