2015/069 Belastingdienst creëert onnodig nadelige financiële situatie voor BV

Rapportnummer
2015/069
Rapport

In een onderzoek naar de afwijzing door de Belastingdienst van het verzoek tot terugbetaling van loonbelasting aan een vennootschap komt de Nationale ombudsman tot de conclusie dat de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën terecht het standpunt innemen dat restitutie aan de vennootschap niet meer mogelijk is omdat de afgedragen bedragen reeds zijn verrekend met de belastingschuld van de betrokken werknemer. Zij spreken hierbij van rechtsverwerking. De Belastingdienst en het Ministerie van Financiën gaan echter voorbij aan de omstandigheid dat de Belastingdienst deze situatie zelf in het leven heeft geroepen door de bovenbedoelde verrekening toe te passen alvorens te beslissen op het verzoek tot restitutie van de vennootschap. De Belastingdienst en het ministerie gaan tevens voorbij aan het feit dat vennootschap door deze beslissing is benadeeld. Vóór de gewraakte verrekening zou het immers wel mogelijk zijn geweest de ten onrechte afgedragen loonbelasting te restitueren. De onderzochte gedraging is in zoverre niet behoorlijk. Dit oordeel vormt aanleiding tot het doen van een aanbeveling.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

geweigerd gevolg te geven aan het (in eerste instantie op 12 juli 2011 mondeling gedane) verzoek om teruggaaf van te haren laste en ten titel van loonbelasting in 2009 en/of 2010 aan de Belastingdienst betaalde bedragen tot een totaal van € 488.697,-

Oordeel:
Gegrond