2015/063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting

Rapportnummer
2015/063
Rapport

Beheer B.V. 1) klaagt er over dat de Belastingdienst niet of onvoldoende kennis

heeft genomen van in de aangifte vennootschapsbelasting over 2010 opgenomen gegevens en overige aangeleverde informatie over de herinvesteringsreserve, niet (actief) kennelijk nog gewenste informatie inwint en fouten heeft gemaakt bij de onterechte correctie op de aangifte. Voorts klaagt Beheer B.V. er over dat de Belastingdienst het verzoek om een kostenvergoeding voor de inspanningen die de adviseur zich heeft moeten getroosten om de correctie ongedaan te maken heeft afgewezen en dat de adviseur van de belastingplichtige geen reactie heeft gehad op zijn brief van 9 november 2013 aan de Belastingdienst. De klacht over de onderzochte gedragingen van de Belastingdienst acht de Nationale ombudsman voor zover het betreft het niet reageren op de brief van 9 november 2013 gegrond, wegens schending van het vereiste van een goede organisatie. Voor het overige is de klacht niet gegrond.

1) Gefingeerde naam

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

niet gereageerd op de brief van 9 november 2013

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

niet of onvoldoende kennis genomen van in de aangifte vennootschapsbelasting over 2010 opgenomen gegevens en overige aangeleverde informatie over de herinvesteringsreserve

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

niet actief inwinnen van kennelijk nog gewenste informatie en het maken van fouten bij de onterechte correctie op de aangifte

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

verzoek om een kostenvergoeding, voor de inspanningen die de adviseur zich heeft moeten getroosten om de correctie ongedaan te maken, afgewezen

Oordeel:
Niet gegrond