2015/043 UWV had bij beslissing ontslagvergunning meer informatie moeten inwinnen over toegenomen fysieke klachten

Rapportnummer
2015/043
Rapport

Een schoonmaakster kon haar werk niet meer doen wegens een allergie voor schoonmaakmiddelen. Volgens de bedrijfsarts zou zij wel (aangepast) kunnen werken. Omdat de werkneemster niet hervatte, werd zij ontslagen. Volgens de kantonrechter was dit ontslag echter nietig. Zij werd vervolgens weer opgeroepen bij de bedrijfsarts. Die vond dat zij met biologische schoonmaakmiddelen en met een opbouwschema weer zou kunnen werken. De werkneemster was het hier niet mee eens en vroeg een deskundigenoordeel bij het UWV. Het UWV was het met de bedrijfsarts eens. Toch ging verzoekster niet aan het werk. Daarom vroeg de werkgever een ontslagvergunning aan wegens verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie. De ontslagvergunning werd verleend nadat arbeidskundig advies gevraagd was bij de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het UWV.

Verzoekster klaagde er bij het UWV over dat het beginsel van hoor en wederhoor was geschonden omdat zij niet door een arbeidskundige of verzekeringsarts van het UWV gezien en gehoord was. Het UWV vond dat de arbeidsdeskundige verzoekster eerst zelf nog had moeten spreken over haar recente nieuwe lichamelijke klachten voordat hij zijn advies gaf. De Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD) had bij de arbeidsdeskundige moeten checken of hij die nieuwe klachten besproken had met verzoekster en in zijn advies had meegewogen. Op dat punt was de klacht gegrond. Wel mocht worden uitgegaan van de informatie uit het eerdere deskundigenoordeel en zouden de nieuwe fysieke klachten slechts over een beperkte periode betekenis gehad hebben. Verzoekster was het hier niet mee eens.

De Nationale ombudsman oordeelt dat het niet onzorgvuldig was dat bij het deskundigenadvies uitgegaan is van de juistheid van het eerdere deskundigenoordeel. Ook oordeelt hij dat het niet horen slechts van invloed had kunnen zijn op het laatste deel van het re-integratie traject, omdat alle eerder geraadpleegde deskundigen van oordeel waren dat verzoekster had kunnen hervatten.

Over het in de ontslagprocedure gevraagde deskundigenadvies had het UWV al geoordeeld dat de AJD te vroeg had beslist nu uit het deskundigenadvies niet bleek of de door verzoekster gestelde nieuwe fysieke klachten door de arbeidsdeskundige waren beoordeeld. Ook de Nationale ombudsman is van oordeel dat er op dit punt onvoldoende informatie is ingewonnen. De klacht is op dit punt gegrond wegens strijd met het vereiste van goede voorbereiding.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

verzoekster in het kader van een ontslagprocedure onvoldoende gehoord

Oordeel:
Gegrond