2015/038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren

Rapportnummer
2015/038
Rapport

Verzoeker klaagt over de gang van zaken bij de aanslagregeling inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012. Hij mocht van de Belastingdienst van een aantal belangrijke gesprekken geen geluidsopnamen maken en er gingen meer dingen mis. De onderzochte gedragingen van de Belastingdienst met betrekking tot het maken van geluidsopnamen, de rechtsmiddelenverwijzing, gelegenheid om te reageren op een controlerapport en het aanmerken van een e-mail als bezwaarschrift zijn niet behoorlijk vanwege schending van het vereiste van transparantie en het vereiste van goede informatieverstrekking. Verzoeker had wel zelf melding moeten maken van het feit dat hij geluidsopnamen wilde maken. De Nationale ombudsman verwijst naar de in 2014 opgestelde spelregels voor het maken van geluidsopnamen door burgers bij overheidsinstanties.

Instantie: Belastingdienst

Klacht:

gang van zaken bij de aanslagregeling inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012

Oordeel:
Gegrond