2015/006 RDW en CJIB coulant in schrijnende situatie als gevolg van gebrek aan vrijwaringsbewijs

Rapportnummer
2015/006
Rapport

Verzoeker raakt in 2003 gewond bij ene auto ongeluk. Hij wordt direct per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De beschadigde auto wordt met de autopapieren er nog in, door een sleepbedrijf weg getakeld. Eenmaal weer thuis ontvangt verzoeker een rekening van het sleepbedrijf voor het wegslepen en het stallen van zijn auto. Nog voordat verzoeker met het bedrijf iets kan afspreken over het betalen van de rekening en het retourneren van zijn autopapieren gaat het bedrijf failliet. Zonder dat verzoeker er in gekend wordt gaat zijn auto naar een sloopbedrijf en wordt deze vernietigd. Van het sloopbedrijf ontvangt verzoeker geen vrijwaringsbewijs, zodat de auto bij de RDW op zijn naam blijft staan. In de elf jaren die volgen ontvangt verzoeker regelmatig boetes via het CJIB omdat zijn auto niet gekeurd is en niet verzekerd is. Een deel van de boetes heeft hij betaald. Hij heeft ook geprobeerd de boetes aan te vechten. Op een gegeven moment dreigt hij gegijzeld te worden wegens betalingsachterstanden aan het CJIB. Hij doet dan zijn verhaal bij de rechter, maar die kan alleen oordelen over het verzoek om gijzeling. Verzoeker wist niet dat hij het kenteken had kunnen laten schorsen. Uiteindelijk verzoekt hij de RDW de auto van zijn naam te halen. Dat gebeurt dan. Maar de boetes blijven staan. Verzoeker went zich tot de Nationale ombudsman. Deze legt de zaak voor aan de RDW. De RDW legt de zaak voor aan het voertuigketenoverleg, waarin naast de RDW en het CJIB ook het CVOM, de belastingdienst, de politie en de dienst der domeinen vertegenwoordigd zijn. Deze instanties spelen allemaal een rol bij de naleving van de regels waar een kentekenhouder van een motorvoertuig aan gebonden is. Het voertuigketenoverleg heeft daarop besloten dat de heer Klok uit coulance de twaalf nog openstaande boetes niet meer hoefde te betalen. Het CJIB zorgde, na correctieverzoeken door de RDW, dat de inning werd gestaakt. Daarmee was ook de dreigende gijzeling van de baan. Omdat het kenteken van de auto niet langer op naam van verzoeker staat komen er geen boetes meer. Eindelijk is hiermee het probleem van de auto voor verzoeker opgelost.

Het gaat hier om een rapportage na een geslaagde interventie.

Instantie: Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden

Klacht:

geslaagde interventie naar aanleiding van een klacht over het ontbreken van een vrijwaringsbewijs van een total loss verklaarde, weggesleepte auto. Daardoor blijft het kenteken op naam van verzoeker staan en krijgt hij in de elf volgende jaren van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) boetes voor onder meer het niet hebben van een geldige verzekering en APK voor zijn auto. De man zit financieel aan de grond en verliest vanwege de dreigende gijzeling mogelijk zelfs zijn baan.

Oordeel:
Geen oordeel