2014/229 Directeur Belastingdienst had eerder gegeven akkoord sanering en betalingsregeling voor onderneming voldoende moeten onderzoeken

Rapportnummer
2014/229
Rapport

Verzoekster klaagt er over dat de directeur van de Belastingdienst in zijn uitspraak haar beroep heeft afgewezen zonder een oordeel te geven over haar stelling dat een invorderaar van de Belastingdienst haar een toezegging heeft gedaan inzake de afwikkeling van haar openstaande belastingschulden. De Nationale ombudsman oordeelt dat door na te laten een oordeel te geven over de stelling van verzoekster dat met de Belastingdienst een sanering en betalingsregeling was overeengekomen, dan wel dat een toezegging daartoe was gedaan, de directeur de afwijzing van verzoeksters beroep onvoldoende heeft gemotiveerd.

Instantie: Directeur Belastingdienst in Utrecht

Klacht:

in uitspraak van 19 juni 2014 verzoeksters (besloten vennootschap) beroep afgewezen zonder een oordeel te geven over haar stelling dat een invorderaar van de Belastingdienst Haaglanden haar op 15 januari 2014 een toezegging heeft gedaan inzake de afwikkeling van haar openstaande belastingschulden

Oordeel:
Gegrond