2014/226 Belastingdienst/Toeslagen hanteerde als gevolg van rekenfouten te lage beslagvrije voet bij verrekening toeslagschuld

Rapportnummer
2014/226
Rapport

Verzoekers hebben recht op huurtoeslag van € 150 per maand. Toeslagen houdt daar maandelijks € 106 op in ter verrekening met een toeslagschuld. Verzoekers stellen dat hun inkomen hierdoor onder de beslagvrije voet komt en vragen Toeslagen om stopzetting van deze verrekening. Toeslagen wijst dit verzoek af en stelt dat het inkomen niet onder de beslagvrije voet ligt.

De Nationale ombudsman onderzoekt de berekening en vraagt Toeslagen tweemaal om een herberekening te maken. Toeslagen erkent uiteindelijk dat het inkomen van verzoekers inderdaad

(€ 184) onder de beslagvrije voet ligt.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht

Klacht:

beslagvrije voet onjuist berekend en hierdoor een te hoog bedrag verrekend op verzoekers lopende toeslagen

Oordeel:
Gegrond