2014/213 DUO had eerder duidelijkheid moeten geven over subsidieregeling inburgeringscursus

Rapportnummer
2014/213
Rapport

Een man getrouwd met een Nederlandse vrouw kwam in december 2012 naar Nederland en wilde zo snel mogelijk inburgeren. Hij ging op zoek naar informatie hierover en kwam erachter dat de regelgeving omtrent inburgering per 1 januari 2013 was gewijzigd. Deze wijziging hield ook het vervallen van de subsidieregeling in. Of deze wijziging op hem van toepassing was, was voor de man op dat moment onduidelijk.

De wetswijziging hield ook een taakverschuiving van de gemeenten naar DUO in.

De man informeerde ook bij de gemeente, in dit geval een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Die verwees naar DUO, maar vertelde hem uiteindelijk ook dat hij onder de oude regeling viel en daarmee in aanmerking kwam voor een gedeeltelijke vergoeding van de inburgeringscursus. De man verplichtte zich vervolgens tot het volgen van een prijzige inburgeringscursus.

Daarna deelde DUO echter de man mee dat hij onder de nieuwe regeling viel. DUO had dat niet eerder aan de man meegedeeld omdat de relevante gegevens over het verblijfsrecht van de man nog niet bij DUO bekend waren. DUO heeft kennelijk in de eerste maanden van 2013 aan de telefoon de man niet duidelijk gemaakt dat hij niet meer in aanmerking kón komen voor de oude regeling omdat de verblijfsvergunning hoe dan ook in 2013 zou worden afgegeven omdat het al na 1 januari 2013 was.

De man klaagde erover dat hij op de website www.inburgeren.nl onjuist was voorgelicht en dat DUO verzuimd had tijdig antwoord te geven op de vraag of verzoeker onder de oude of de nieuwe regeling viel.

De Nationale ombudsman is met DUO van oordeel dat de website duidelijker kon en dat DUO al dan niet samen met de ISD of de IND aan de man eerder duidelijkheid had kunnen en moeten geven op de vraag welke regeling van toepassing was op de man. Om die reden heeft DUO gehandeld in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking.

De Nationale ombudsman geeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overweging om, al dan niet na afstemming met de ISD, in contact te treden met de man over een tegemoetkoming in de door hem gemaakte kosten voor de inburgeringscursus.

Instantie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Klacht:

wijze waarop is omgegaan met verzoek om informatie over de verandering van de Wet Inburgering per 1 januari 2013

Oordeel:
Gegrond