2014/210 Belastingdienst/Toeslagen kan financiële nood voorkomen door snel beslissen over betalingsregeling en beslagvrije voet

Rapportnummer
2014/210
Rapport

De bewindvoerder van de heer Michielse diende een klacht in bij de Nationale ombudsman over het uitblijven van een beslissing op een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling en een verzoek om toepassing van de beslagvrije voet. Het gevolg hiervan was dat de volledige zorg- en huurtoeslag voor het jaar 2013 werd ingehouden en verrekend met de openstaande toeslagschuld. Meneer kwam hierdoor in het jaar 2013 in grote financiële problemen. De Belastingdienst/Toeslagen had eigenlijk reeds in maart/april 2013 moeten beslissen op het verzoek om een persoonlijke betalingsregeling; dan had de heer Michielse, nu blijkt dat zijn verzoek alsnog is gehonoreerd, met terugwerkende kracht vanaf eind februari 2013 zijn zorg- en huurtoeslag uitbetaald gekregen. Ook verzuimde Toeslagen te beslissen op het verzoek om toepassing van de beslagvrije voet dat begin juni 2013 was ingediend. Als Toeslagen dat verzoek toentertijd had opgepakt dan had de heer Michielse, nu blijkt dat ook dit verzoek alsnog gehonoreerd is, in ieder geval vanaf begin mei 2013 zijn zorg- en huurtoeslag uitbetaald gekregen. Nu Toeslagen heeft verzuimd op beide verzoeken (tijdig) te beslissen, heeft meneer in 2013 geen zorg- en huurtoeslag ontvangen en is hij hierdoor onnodig in financiële problemen gekomen.

Instantie: Belastingdienst/Toeslagen

Klacht:

verzoek om een persoonlijke betalingsregeling en het latere verzoek om toepassing van de beslagvrije voet niet binnen de daarvoor geldende termijnen behandeld, waardoor verzoeker in financiële problemen is geraakt

Oordeel:
Gegrond