2014/189 UWV moet bij zelf gemaakte fouten coulant omgaan met verzoek om schadevergoeding

Rapportnummer
2014/189
Rapport

Verzoeker wordt geconfronteerd met het door het UWV niet nakomen van de toezegging dat een teveel ontvangen gemeentelijke uitkering zal worden verrekend met de uitkering die hij van het UWV ontvangt. Het UWV betreurt het ten zeerste dat de toezegging niet is nagekomen, maar beoordeelt vervolgens de door verzoeker geclaimde schade met een puur juridische bril op. Het UWV had zich – gelet op de gemaakte fouten – coulant dienen op te stellen. Uiteindelijk ontvangt verzoeker een tegemoetkoming uit coulance. De klacht van verzoeker is gegrond wegens strijd met het behoorlijkheidsvereiste van een coulante opstelling.

Instantie: UWV Amsterdam

Klacht:

wijze waarop het UWV het verzoek om vergoeding van de door verzoeker geleden schade heeft afgehandeld

Oordeel:
Gegrond