2014/157 UWV onvoldoende transparant in procedure deskundigenoordeel bij ziekmelding

Rapportnummer
2014/157
Rapport

Een werknemer van verzoekster meldde zich ziek. De werknemer vroeg bij het UWV een deskundigenoordeel aan toen de bedrijfsarts de ziekmelding niet accepteerde.

De verzekeringsarts van het UWV vond hem ziek en had daarover met de bedrijfsarts moeten overleggen, maar deed dat niet. De verzekeringsarts concludeerde vervolgens ten onrechte dat geen oordeel gegeven kon worden.

Twee maanden later nam de werknemer contact op met het UWV. Het UWV besloot alsnog een deskundigenoordeel over de eerste ziekteperiode af te geven, omdat er bij de afhandeling van de eerdere aanvraag fouten waren gemaakt. Er had toen wel een oordeel gegeven moeten worden. Dat oordeel werd nu wel gegeven. Het UWV vond dat de werknemer op het moment van de eerste ziekmelding niet volledig geschikt was voor zijn werk. De werknemer hoefde voor dit oordeel niet nogmaals € 100 te betalen.

Verzoekster klaagde over de onzorgvuldige gang van zaken en het gebrek aan hoor en wederhoor bij het UWV. Het UWV verklaarde de klachten zonder hoor en wederhoor en zonder enige toelichting gegrond. Over het gebrek aan hoor en wederhoor en het ontbreken van een verklaring voor de verkeerde gang van zaken klaagde verzoekster bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman vindt de klacht van verzoekster gegrond wegens strijd met het vereiste van transparantie. Hij overweegt dat het belangrijk is dat deze procedure en ook de klachtbehandeling erover zorgvuldig en transparant verloopt, juist omdat tegen een deskundigenoordeel geen bezwaar gemaakt kan worden en in de klachtbehandeling slechts beperkt getoetst kan worden. Daarbij zijn hoor en wederhoor, een goede motivering en actieve informatieverstrekking belangrijke procedurele aspecten.

Instantie: UWV

Klacht:

deskundigenoordeel en de klacht daarover niet zorgvuldig en volgens de richtlijnen behandeld

Oordeel:
Gegrond

Instantie: UWV

Klacht:

gebrek aan hoor en wederhoor

Oordeel:
Gegrond