2013/214: Politie doet geen onderzoek na auto-ongeluk

Rapportnummer
2013/214
Rapport

Verzoekers auto wordt door een vrachtwagen aangereden op de snelweg. Zijn auto beland in een spin en komt tot stilstand op de linker weghelft. Verzoeker kruipt uit de auto en gaat op de middenberm liggen – hij kan zich niet meer bewegen en niet meer praten. Er komt politie bij en verzoeker wordt weggevoerd per ambulance. Hij krijgt van de politie een papiertje met gegevens mee en een opgevouwen Europees schadeformulier.

Verzoeker mag dezelfde dag gelukkig weer naar huis. Maar als hij daags erna het schadeformulier gaat bekijken dan staat daar niets op over de oorzaak van het ongeval en eventuele getuigen. Eind van het liedje is dat hij niets krijgt uitgekeerd door de verzekering, omdat er geen proces-verbaal van de politie is. Het zit verzoeker helemaal niet lekker en hij gaat op zoek naar bewijs. Het blijkt een hele klus om er achter te komen wie er van de politie bij het ongeval zijn geweest. Uiteindelijk, na het indienen van een klacht bij de Nationale ombudsman, wordt dat achterhaald. Dan blijkt dat er helemaal geen melding is gemaakt van het ongeval, laat staan dat er onderzoek is gedaan of een proces-verbaal opgemaakt.

Verzoeker klaagt erover dat de politie heeft nagelaten een gedegen onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.

Verzoeker was er na het ongeval zodanig aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. In zo'n geval moet in beginsel dan ook proces-verbaal worden opgemaakt. Dat kan alleen achterwege blijven als achteraf blijkt dat er weinig aan de hand is. Om die afweging te kunnen maken is het wel nodig om op zijn minst alle relevante gegevens te verzamelen en te registreren. Dat is niet gebeurd,

Goede voorbereiding

Met verzoeker in gesprek gaan om te komen tot een redelijke vergoeding.

Instantie: Landelijke Eenheid (voormalig Korps Landelijke Politiediensten)

Klacht:

nagelaten een gedegen onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het ongeluk dat verzoek met de auto heeft gehad

Oordeel:
Gegrond