2013/199: Politieagent geeft man bekeuring na verkeersincident waarin beiden betrokken zijn

Rapportnummer
2013/199
Rapport

Verzoeker raakte betrokken bij een verkeersincident met een andere automobilist. Deze automobilist bleek een politieambtenaar te zijn, die onderweg was van zijn werk naar huis. De politieambtenaar heeft verzoeker een bekeuring aangezegd. Verzoeker is van mening dat de politieambtenaar misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid door in privétijd een bekeuring uit te schrijven in een situatie waarin hijzelf betrokken was,

In het onderhavige geval is de Nationale ombudsman van oordeel dat politieambtenaar W. niet behoorlijk heeft gehandeld. Uit het feit dat verzoeker W. betichtte van asociaal rijgedrag had W. kunnen opmaken dat verzoeker van mening was dat niet hijzelf maar W. zich schuldig maakte aan een verkeersovertreding. Door een verbaal uit te schrijven trok W. het gelijk naar zijn kant, terwijl verzoeker die mogelijkheid niet had en een hele andere beleving had aan het incident. Door aldus te handelen wekte W. minst genomen de schijn va partijdigheid. Als W. wilde dat verzoeker een verbaal zou krijgen voor de door hem geconstateerde overtreding, had hij er beter aan gedaan een collega ter plaatse te roepen. Deze had het verhaal van beide partijen kunnen aanhoren en als meer objectieve partij kunnen beslissen om al dan niet een verbaal aan verzoeker of zelfs W. op te leggen. Als W. het te omslachtig vond om een collega ter plaatse te roepen, had hij van het opleggen van een verbaal af moeten zien

Vereiste van integriteit, niet behoorlijk.

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Rotterdam

Klacht:

misbruik van bevoegdheden door verzoeker een bekeuring te geven voor een situatie waar deze politieambtenaar persoonlijk bij betrokken was

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Politiechef van regionale eenheid Rotterdam

Klacht:

onvoldoende gelegitimeerd door politieambtenaar

Oordeel:
Geen oordeel