2013/119: Deurwaarder stelt betalingsregeling voor, terwijl inkomen lager is dan beslagvrije voet

Rapportnummer
2013/119
Rapport

Een gerechtsdeurwaarder te Dordrecht heeft beslag gelegd op het de uitkering van verzoekster onder het UWV. In eerste instantie heeft de deurwaarder haar beslagvrije voet niet juist vastgesteld. Nadat ze alsnog de juiste gegevens had verstrekt kwam de deurwaarder tot de conclusie dat haar inkomen lager was dan de voor haar geldende beslagvrije voet. Toch heeft de deurwaarder het beslag door laten lopen onder de noemer van een betalingsregeling. Toen een bevoorrechte deurwaarder in het spel kwam en de deurwaarder pas op de plaats moest maken heeft deze een betalingsregeling afgedwongen bij verzoekster.

Verzoekster klaagt erover dat de deurwaarder een betalingsregeling heeft voorgesteld ondanks dat haar inkomen lager is dan de voor haar geldende beslagvrije voet

Dat haar inkomen lager is dan de voor haar geldende beslagvrije voet betekent dat er geen ruimte is voor beslag op haar uitkering. Door het beslag toch door te laten lopen onder de noemer van een betalingsregeling heeft de deurwaarder naar het oordeel van de Nationale ombudsman een inbreuk gemaakt op het respecteren van de beslagvrije voet. Daarmee heeft de deurwaarder het vertrouwen van de burger geschonden. De deurwaarder heeft in die inbreuk volhard op het moment dat een bevoorrechte schuldeiser aanspraak maakte op het beslag op haar inkomen. Omdat de deurwaarder geen gelden meer ontving, heeft de deurwaarder verzoekster verder belast met een nieuwe betalingsregeling naast het beslag. Hiermee heeft de deurwaarder het vereiste van betrouwbaarheid geschonden.

De Nationale ombudsman geeft de deurwaarder in overweging om de betalingsregeling waarover verzoekster klaagt volledig ongedaan te maken.

Instantie: Wouters Gerechtsdeurwaarder en Incasso's te Dordrecht

Klacht:

betalingsregeling voorgesteld door gerechtsdeurwaarder ondanks dat verzoeksters inkomen lager is dan de voor haar geldende beslagvrije voet

Oordeel:
Gegrond