2013/107: Woonboothouders niet geinformeerd over verkoop strook waterbodem

Rapportnummer
2013/107
Rapport

Een aantal woonbooteigenaren heeft een boot liggen in een bepaald water en heeft voor het gebruik een huurcontract met het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (verder: RVOB). Begin mei 2012 ontdekten de woonbooteigenaren dat de strook waterbodem door het RVOB was verkocht aan en particuliere instelling die eigenaar is van het aangrenzende land. De woonbooteigenaren waren hierdoor overvallen .

Verzoeker klaagt erover dat het RVOB van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hem en de andere woonbooteigenaren als huurder/gebruiker van een strook waterbodem geen voorkeurspositie heeft gegeven bij de verkoop van deze strook en hen evenmin van tevoren over de verkoop heeft geïnformeerd.

De verkoop van het water is privaatrechtelijk van aard en wordt in dit rapport niet beoordeeld. De Nationale ombudsman richt zich op de vraag of het RVIB rond de verkoop op een behoorlijke wijze met verzoeker en de woonbootbewoners en hun belangen is omgegaan. Het was voor de woonbootbewoners van belang om op de hoogte te zijn van de voorgenomen verkoop van het water. Het RVOB heeft hen op geen enkele wijze betrokken bij de plannen. Op zich hoeft het RVOB niet in overleg te treden, maar op zijn minst mag verwacht worden dat de betrokkenen worden geïnformeerd.

De klacht over de onderzochte gedraging van het RVOB, vallend onder de verantwoordelijkheid van de minister van Wonen en Rijksdienst is gegrond wegens schending van het vereiste van transparantie.

Instantie: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

Klacht:

verzoeker en de andere woonbooteigenaren als huurder/gebruiker van een strook waterbodem van het Zweiland te Warmond geen voorkeurspositie gegeven bij de verkoop van deze strook en hen evenmin van tevoren over de verkoop geïnformeerd.

Oordeel:
Gegrond