2013/063: Toeschouwer demonstraties wordt gewelddadig aangehouden door politie

Rapportnummer
2013/063
Rapport

Op zondag 1 maart 2009 vonden in Maastricht demonstraties plaats van extreem links en extreem rechts. De politie was belast met de handhaving van de openbare orde. In dit kader was ook de Mobiele Eenheid aanwezig.

Op het moment dat de demonstranten van extreem-rechts plaats hadden genomen in de bussen en wegreden, liepen de demonstranten van extreem-links mee met de bussen en zochten de confrontatie. De politie probeerde beide groepen gescheiden te houden. Op enig moment tijdens het afschermen van de rijdende bussen werd de zoon van verzoeker aangezien voor een demonstrant van extreem-links en aangehouden. Daarbij is hij door een politiehond gebeten. Verzoeker diende een klacht in namens zijn zoon over het door de politie gebruikte geweld bij de aanhouding.

Verzoeker klaagt er over dat zijn zoon zonder reden het slachtoffer is geworden van buitenproportioneel gebruik van geweld door de politie. Hij stond als toeschouwer te kijken naar een demonstratie toen hij plotseling door een politieambtenaar van achter werd geslagen met de lange wapenstok en werd gebeten door een politiehond.

De klacht over de onderzochte gedraging van het voormalige regionale politiekorps Limburg-Zuid, thans de regionale politie-eenheid Limburg, is gegrond ten aanzien van het gebruik van geweld door de politie wegens het onvoldoende respecteren van het grondrecht van de lichamelijke integriteit.

Instantie: Regionale eenheid Limburg

Klacht:

verzoekers zoon is zonder reden slachtoffer geworden van buitenproportioneel geweld door politie, doordat hij als toeschouwer stond te kijken naar een demonstratie toen hij plotseling door een politieambtenaar van achter werd geslagen met de lange wapenstok en werd gebeten door een politiehond.

Oordeel:
Gegrond