2012/194: Man vindt dat gemeente het scooterverbod niet goed handhaaft en Wethouder niet fatsoenlijk is

Rapportnummer
2012/194
Rapport

Verzoeker ondervindt al jaren overlast van scooters in het winkelcentrum Stadshart te Amstelveen en klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders nimmer goed heeft onderzocht hoe effectief kan worden opgetreden. Daarnaast klaagt hij er over dat de wethouder zich in zijn weblog negatief over hem heeft uitgelaten.

De ombudsman geeft geen oordeel over de vraag of het college op een juiste wijze of effectief handhavend optreedt. Wel kan de ombudsman een oordeel geven over de vraag of het college op een behoorlijke wijze is omgegaan met de verzoeken om handhaving. De spelregels voor het behoorlijk omgaan met verzoeken om handhaving zijn vastgelegd in de Handhavingswijzer en worden gekenmerkt door transparant, betrokken en onpartijdig handelen. Nu de gemeente regelmatig persoonlijk contact heeft opgenomen met verzoeker naar aanleiding van diens (herhaalde) verzoeken om handhaving en daarbij aandacht heeft besteed aan het belang en doel van diens verzoek en aangegeven heeft wat de (on-)mogelijkheden van de gemeente zijn is naar het oordeel van de ombudsman voldaan aan het vereiste van actief luisteren naar de burger.

Naar aanleiding van de klacht van verzoeker dat de wethouder zich zowel tegenover het Amstelveens Nieuwsblad als in zijn persoonlijke weblog negatief over hem heeft uitgelaten en daarbij opmerkingen heeft gemaakt die met het onderwerp van de zaak geen verband hielden, overwoog de ombudsman dat van de wethouder niet verwacht mag worden dat hij zich van een reactie diende te onthouden. Zeker niet nu hij daarnaar was gevraagd, omdat verzoeker zijn klacht ook aan het nieuwsblad had gestuurd.

De ombudsman acht het echter niet juist om daarbij zaken aan te halen die met het onderwerp van de klacht zelf geen relatie hebben en (mogelijk) een onjuist of niet relevant beeld scheppen van verzoeker. Daarmee is gehandeld in strijd met het vereiste van fatsoenlijke bejegening.

Instantie: Gemeente Amstelveen

Klacht:

het (snor)scooterverbod in het voetgangersgebied van het Amstelveense Stadshart niet gehandhaaft en niet effectief opgetreden tegen de overlast van rijdende en geparkeerde scotters aldaar.

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Gemeente Amstelveen

Klacht:

wethouder heeft zich in het Amstelveens Nieuwsblad en op zijn weblog in negatieve bewoordingen over verzoeker persoonlijk uitgelaten zonder inhoudelijk in te gaan op zijn klachten.

Oordeel:
Gegrond