2011/347: Actiegroep klaagt dat politie onrechtmatig beperkingen oplegde bij demonstraties

Rapportnummer
2011/347
Rapport

Verzoeker is lid van de actiegroep Respect voor Dieren. De actiegroep richt zich onder meer tegen het gebruik van bont in kleding. Verzoeker klaagt erover dat de politie tijdens vier demonstraties van deze actiegroep in 2009 in de gemeente Den Haag ten onrechte beperkingen aan deze demonstratie heeft opgelegd. De demonstraties waren tevoren aangemeld bij de burgemeester, maar niet op de voorgeschreven wijze via de politie. Verzoeker acht de voorgeschreven aanmeldprocedure te omslachtig en te veeleisend. De burgemeester stond de demonstratie ondanks onjuiste aanmelding wel toe maar gaf tijdens de demonstratie een aanwijzing over de plek van de demonstratie.

De politie heeft tot taak bij demonstraties de openbare orde en veiligheid te handhaven. De aanmelding is bedoeld om tevoren een inschatting te kunnen maken hoeveel deelnemers er zijn en waar de demonstratie gehouden wordt e.d. De burgemeester heeft op grond van de Wet openbare manifestaties de mogelijkheid beperkingen aan te brengen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden. In dit geval bestond de beperking eruit dat de demonstranten niet pal voor de winkels mochten staan, maar daar tegenover.

De Nationale ombudsman oordeelde in de eerste plaats dat de politie uitvoering gaf aan een beperking die de burgemeester had opgelegd. Van een onbevoegd gegeven bevel is geen sprake.

Verder oordeelde de Nationale ombudsman dat het recht van demonstratie door de burgemeester en de politie voldoende was gerespecteerd. De aanwijzing betrof slechts de plek van de demonstratie en niet de inhoud of verdere vormgeving van de demonstratie. Ook de aanmeldprocedure werd als proportioneel gezien. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennis genomen dat de aanmelding ook per e-mailbericht aan de politie kan worden gedaan.

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht:

verzoeker ten onrechte beperkingen opgelegd toen hij op 24 oktober 2009, op 31 oktober 2009, op 14 november 2009 en 28 november 2009 als lid van de actiegroep Respect voor Dieren aan het demonstreren was bij winkels in het centrum van Den Haag

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht:

van oordeel geweest dat de demonstraties niet waren aangemeld nu deze rechtstreeks via de e-mail bij de burgemeester waren aangemeld

Oordeel:
Niet gegrond