2011/274: Omwonende klaagt over overlast door meer gebruikers container verzamelplek

Rapportnummer
2011/274
Rapport

Verzoeker kijkt vanuit zijn woning op een verzamelplek voor mini-containers. Het aantal te plaatsen containers is gewijzigd waardoor hij meer overlast ervaart.

Hij klaagt erover dat de gemeente Purmerend te kort geschoten is in de informatievoorziening. Van te voren is niet duidelijk gemaakt dat er meer mensen hun container op die plek moesten gaan plaatsen.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman heeft de gemeente voldoende duidelijk gemaakt dat er wijzigingen kwamen ten aanzien van de inzameling van afval. Hier uit valt ook op te maken dat de afvalcontainers op een andere manier zouden gaan worden geleegd. Dat kan ook gevolgen hebben voor de omvang van een clusterplaats.

Alle bewoners van de wijk zijn per brief uitgenodigd voor een informatieavond en op de hoogte gesteld van de inzage op het wijkkantoor. Uit de tekening zou zijn gebleken dat de bewuste inzamelplaats door meer bewoners gebruikt zou gaan worden. Verzoeker had zich ervan moeten vergewissen of de plaats waarop hij uitzicht had, zou wijzigen. Hiervoor had verzoeker gebruik kunnen maken van de inloopavond.

Vereiste van adequate informatievoorziening

Instantie: Gemeente Purmerend

Klacht:

informatievoorziening rondom de aanwijzing van een clusterplaats locatie Fuuthof, waartoe van 14 oktober tot 6 november 2008 tekeningen ter inzage hebben gelegen

Oordeel:
Niet gegrond