2011/244: Aanwonende klaagt dat gemeente vragen over bestemming terrein niet voldoende heeft beantwoord

Rapportnummer
2011/244
Rapport

Verzoeker heeft langdurig contact met de gemeente Heerlen over de ontwikkeling van een gebied achter zijn huis. Hij heeft een brief geschreven naar de gemeente en is van mening dat de gemeente zijn brief niet inhoudelijk heeft beantwoord.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Heerlen zijn brief van 24 november 2009 niet voldoende heeft beantwoord. Ook klaag hij over de wijze van klachtafhandeling, waarbij de gemeente de klacht bij brief van 19 mei 2010 schriftelijk heeft afgehandeld.

Verzoeker (samen met andere omwonenden) heeft veelvuldig contact met de gemeente. In de brief van 24 november 2009 heeft verzoeker een aantal onderwerpen aan de orde gesteld met vragen. Geconcludeerd wordt dat de gemeente in haar reactie van 12 maart 2010 niet op alle onderwerpen is ingegaan. De gemeente heeft niet tijdig en op een passende wijze een reactie gegeven.

De gemeente heeft in de klachtbehandeling de klacht kennelijk ongegrond verklaard waaruit op dat moment volgde dat verzoeker niet werd gehoord. Nu achteraf wordt geconstateerd dat de brief van 24 november 2009 niet voldoende is beantwoord, kan ook achteraf worden geconcludeerd dat de klacht ten onrechte kennelijk ongegrond is verklaard en dat verzoeker ten onrechte niet is gehoord.

Het vereiste van adequate informatieverstrekking, klacht is gegrond

Het vereiste van hoor en wederhoor, klacht is gegrond

Instantie: Gemeente Heerlen

Klacht:

verzoekers brief van 24 november 2009 niet voldoende beantwoord

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Gemeente Heerlen

Klacht:

wijze van klachtafhandeling waarbij de gemeente de klacht bij brief van 19 mei 2010 schriftelijk heeft afgehandeld

Oordeel:
Gegrond