2011/220: Klacht over gewelddadige aanhouding in bibliotheek

Rapportnummer
2011/220
Rapport

Op 9 juli 2009 zat verzoeker achter een computer in de bibliotheekruimte van een universiteit toen hij plotseling door vier politieambtenaren werd aangehouden. Verzoeker werd van achteren benaderd en een politieambtenaar legde direct, zonder waarschuwing, een verwurging aan bij verzoeker. Twee andere politieambtenaren pakten ieder een arm van verzoeker vast, zodat hij kon worden geboeid. Hierna werd verzoeker overgebracht naar het politiebureau. Verzoeker klaagt hierover.

Uit het onderzoek is gebleken dat verzoeker vaak pepperspray bij zich draagt en deze ook gebruikt. Ook is bij verzoeker in het verleden een gasdrukpistool aangetroffen. Tevens wordt verzoeker gelinkt aan een aantal andere wapens, waarvan niet vaststaat dat verzoeker daadwerkelijk over deze wapens beschikte. De korpsbeheerder gaf zelf aan dat de inzet van een Arrestatieteam niet aan de orde was, Daarnaast is gebleken dat verzoeker zich in het verleden verbaal agressief heeft uitgelaten. Gelet op deze omstandigheden was er reden voor voorzichtigheid bij de aanhouding van verzoeker.

Uit het onderzoek is echter niet gebleken dat verzoeker zich in het verleden bij zijn aanhouding heeft verzet of dat verzoeker ernstig onberekenbaar gedrag heeft vertoond bij of tijdens een aanhouding. Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de Nationale ombudsman dan ook van oordeel dat het niet nodig was verzoeker plotsklaps, zonder voorafgaande waarschuwing met geweld aan te houden en vervolgens direct te boeien. Het had op de weg van de betrokken politieambtenaren gelegen om eerst te proberen of verzoeker op een voor hem minder belastende wijze kon worden aangehouden. Had verzoeker zich verzet of anderszins niet meegewerkt, pas dan hadden de politieambtenaren hun geweldstechnieken mogen toepassen op verzoeker, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van de nekklem.

Het vereiste van evenredigheid, niet behoorlijk.

Overig klachtonderdeel:

Duur klachtbehandeling; niet behoorlijk wegens schending van het vereiste van voortvarendheid.

Instantie: Regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost

Klacht:

wijze waarop verzoeker door politieambtenaren is aangehouden, zonder voorafgaande waarschuwing.

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regionale politiekorps Brabant Zuid-Oost

Klacht:

duur van de klachtbehandeling

Oordeel:
Gegrond