2011/219: Man klaagt over beschuldiging gemeente over agressief gedrag

Rapportnummer
2011/219
Rapport

Verzoeker ontvangt samen met zijn vriendin een bijstandsuitkering van de gemeente Smallingerland. Omdat hij bepaalde formulieren volgens de gemeente te laat had ingeleverd was de uitbetaling van de bijstand geblokkeerd. Hij en zijn vriendin zijn vervolgens naar het gemeentehuis gegaan om hierover opheldering te vragen. Daar heeft hij zich volgens de gemeente agressief gedragen.

Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Smallingerland in haar brieven heeft gesteld dat hij zich agressief had gedragen in de publiekshal van het gemeentehuis.

Over wat hij precies heeft gedaan, lopen de meningen uiteen. Datgene waarvan hij heeft erkend dat er is gebeurd dan wel dit niet heeft bestreden is en kon - mede gelet op het gemeentelijk Agressieprotocol - worden ervaren als bedreigend en daarmee als agressief gedrag. De gemeente mocht het woord agressief gebruiken om hem een grens te stellen, als het gaat om bejegening van de medewerkers en/of gedragingen in het gemeentehuis. Het is spijtig dat als gevolg van een fout van de gemeente de frustratie van hem zo hoog is opgelopen. Echter dit pardonneert niet het door hem ten tentoon gespreide gedrag. De Nationale ombudsman is dan ook van oordeel dat gebruik van het woord agressief te billijken valt en dat de gemeente daarmee de grenzen van de correcte bejegening niet heeft overschreden.

Het vereiste van correcte bejegening houdt onder meer in dat overheidsinstanties burgers als mens respecteren en hen beleefd behandelen.

Instantie: Gemeente Smallingerland

Klacht:

gemeente heeft in brieven gesteld dat verzoeker zich agressief heeft gedragen

Oordeel:
Niet gegrond