2010/319: Man staat twintig jaar ten onrechte met gevarenclassificatie geregistreerd in politiesysteem

Rapportnummer
2010/319
Rapport

Verzoeker klaagt erover dat hij al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van de politie geregistreerd staat als harddrugsgebruiker en alcoholist. Hij is dit bij toeval te weten gekomen. Ook klaagt hij erover dat de gevarenclassificatiecodes niet van zijn naam zijn gehaald, ondanks zijn pogingen daartoe gedurende anderhalf jaar.

De Nationale ombudsman concludeert dat het huidige systeem met de bijbehorende procedures te veel kans biedt op fouten. Het kopiëren en vermenigvuldigen van gegevens door de politiekorpsen levert iedere keer weer een nieuwe kans op een foutieve registratie. Nu de gevarenclassificaties blijven staan ook nadat de processen-verbaal waarop ze zijn gebaseerd zijn vernietigd, is het later onmogelijk om te controleren of deze destijds terecht zijn toegekend. Bovendien wordt een verdachte er niet van op de hoogte gesteld dat de politie aanleiding heeft gezien om met betrekking tot zijn persoon een verwijzing op te nemen over zijn mogelijke gevaarlijkheid voor politiemensen.

Tevens is uit het onderzoek gebleken dat het corrigeren van de foutieve gegevens in het HKS bijzonder veel moeite heeft gekost. De vraag van de heer P. wie de gegevens ooit in het systeem heeft ingevoerd, bleek niet meer te beantwoorden. Eén van de oorzaken hiervoor is het principe dat ieder korps verantwoordelijk is voor het beheer van het eigen systeem. Daarbij komt dat het initiatief voor de controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens bij de burger zelf ligt. Maar als iemand niet weet dát hij (onjuist) bij de politie geregistreerd staat, is er ook geen aanleiding om dit te controleren.

De klacht over de onderzochte gedragingen van de regionale politiekorpsen Noord- en Oost-Gelderland, Haaglanden, Hollands Midden en Zaanstreek-Waterland is gegrond, wegens schending van het vereiste van adequate organisatorische voorzieningen.

De Nationale ombudsman beveelt daarom aan dat de politie er voor dient zorg te dragen dat bij de overgang van HKS naar een nieuw informatiesysteem er alleen op juistheid gecontroleerde informatie wordt overgenomen.

Tevens beveelt de Nationale ombudsman alle regionale politiekorpsen aan om op korte termijn er voor zorg te dragen dat het voor een individuele burger op een eenvoudige wijze mogelijk is om een landelijk overzicht te verkrijgen op welke wijze hij in welke politiesystemen vermeld staat. Bij geconstateerde onjuistheden moet het mogelijk zijn om met een eenmalige aanvraag correctie te verzoeken.

Instantie: Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland

Klacht: Al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van politie geregistreerd als harddrugsgebruiker en alcoholist; gevarenclassificatiecodes niet van verzoekers naam gehaald, ondanks zijn pogingen daartoe gedurende anderhalf jaar. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Klacht: Al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van politie geregistreerd als harddrugsgebruiker en alcoholist; gevarenclassificatiecodes niet van verzoekers naam gehaald, ondanks zijn pogingen daartoe gedurende anderhalf jaar. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regiopolitie Hollands Midden

Klacht: Al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van politie geregistreerd als harddrugsgebruiker en alcoholist; gevarenclassificatiecodes niet van verzoekers naam gehaald, ondanks zijn pogingen daartoe gedurende anderhalf jaar. Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regiopolitie Haaglanden

Klacht: Al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van politie geregistreerd als harddrugsgebruiker en alcoholist; gevarenclassificatiecodes niet van verzoekers naam gehaald, ondanks zijn pogingen daartoe gedurende anderhalf jaar. Oordeel:
Gegrond