2010/139

Rapportnummer
2010/139
Rapport

Instantie: Arrondissementsparket te Groningen

Klacht:

Verzoekers dochtertje onderworpen aan studioverhoor; nemen van sepotbeslissing meer dan vijf maanden geduurd.

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht:

Onvoldoende onderzoek gedaan naar waarheidsgehalte van aangifte; in proces-verbaal van verhoor van verzoeker geen weergave van zijn verklaring gegeven; ten onrechte geregistreerd als veroordeeld wegens zedendelict in het Landelijke Herkenningssysteem van de politie (HKS).

Oordeel:
Gegrond

Instantie: Regiopolitie Groningen

Klacht:

Gezegd dat het nodig was om verzoekers dochtertje te verhoren; ten onrechte als verdachte van zedendelict aangemerkt.

Oordeel:
Niet gegrond