2008/086

Rapportnummer
2008/086
Rapport

Verzoeker verhuurde als particulier kamers. Nieuwe inwoners die zich bij de gemeente in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) kwamen inschrijven, moesten ingeval van een particuliere huurovereenkomst behalve een kopie van hun legitimatiebewijs en van de huurovereenkomst ook een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder meenemen. Ingeval van inwoning bij de verhuurder was bovendien nog een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner/eigenaar nodig.

Verzoeker klaagde erover dat de gemeente bij inschrijving van een huurder in de GBA, de huurder verplichtte om naast een huurovereenkomst een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder te overleggen.

De Nationale ombudsman overwoog dat het college van burgemeester en wethouders vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de GBA een belang had bij een juiste en adequate verwerking van persoonsgegevens en bij het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van eventuele fraude met persoonsgegevens. Het college diende hierbij een werkwijze te kiezen die voor de burger het minst bezwarend waren en die zo weinig mogelijk inbreuk maakten op het persoonlijke levenssfeer.

Het doel van het vragen van een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder was om diens handtekening op het instemmingformulier te kunnen verifiëren en aldus zeker te stellen dat het ook daadwerkelijk de persoon van de verhuurder was die toestemming voor bewoning gaf. Gelet op dit doel vond de Nationale ombudsman het opvragen van een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder op zichzelf gerechtvaardigd. Voorts vond de Nationale ombudsman de gekozen methode: het opvragen van een kopie via de aspirant huurder, op zichzelf niet onnodig bezwarend voor de verhuurder. Hierbij overwoog hij er vanuit te gaan dat het college aan verhuurders die het bezwaarlijk vonden om een kopie van hun legitimatiebewijs mee te geven aan de huurder, de mogelijkheid gaf persoonlijk met hun legitimatiebewijs bij de balie Burgerzaken van de gemeente langs te komen, zodat de handtekeningen ter plekke konden worden geverifieerd.

De klacht was niet gegrond.

evenredigheid

Instantie: Gemeente Amersfoort

Klacht: Bij inschrijving van een huurder in de gemeentelijke basisadministratie, de huurder verplicht om naast een huurovereenkomst een kopie van het legitimatiebewijs van de verhuurder over te leggen. Oordeel:
Niet gegrond