2005/236

Rapportnummer
2005/236
Rapport

Verzoeker ervaarde geluidsoverlast van de activiteiten in een multifunctioneel gebouw en hij ondervond hinder van de verlichting van het sportpark. Verzoeker deed daarover verscheidene malen bij de gemeente meldingen en klaagde bij de gemeente over de wijze waarop het hoofd van het stafbureau bestuursondersteuning en het hoofd van het bureau bouwzaken en ruimtelijke ordening deze meldingen hadden afgehandeld.

Verzoeker klaagde bij de Nationale ombudsman erover, dat bij de behandeling door de gemeente van zijn klachtbrieven over de wijze waarop voornoemde hoofden deze meldingen hadden afgehandeld, de ene persoon de hoorzittingen had gehouden en de andere persoon een hoorzitting had genotuleerd.

De Nationale ombudsman overwoog dat, gelet op de inhoud van de brieven, waarover verzoeker klaagde, het feit dat voornoemde personen deze brieven hadden opgesteld of hadden ondertekend, en zij tevens een groot aantal andere brieven hadden opgesteld, er sprake was van nauwe betrokkenheid bij hetgeen waarover verzoeker vervolgens klaagde. Ook om de schijn van partijdigheid te vermijden had de gemeente er daarom van dienen af te zien de desbetreffende medewerkers de hoorzittingen te laten houden of te laten notuleren.

Door dit na te laten handelde de gemeente in strijd met het verbod van vooringenomenheid. De Nationale ombudsman oordeelde dat de onderzochte gedraging op dit punt niet behoorlijk was.

Instantie: Gemeente Moordrecht

Klacht: Afhandeling klachtbrieven over sportpark en multifunctioneel gebouw tegenover verzoekers woning: hoorzittingen gehouden door het hoofd stafbureau bestuursondersteuning, tijdens één van de hoorzittingen genotuleerd door het hoofd van het bureau bouwzaken en ruimtelijke ordening. Oordeel:
Gegrond