Rapportbrief: Overheid moet nabestaanden snel digitaal beter bedienen

Rapportnummer
Rapportbrief
Onderzoek

Tijdens eerder onderzoek naar de Berichtenbox en MijnOverheid stuitte de ombudsman op het feit dat overledenen digitale post blijven ontvangen. Het gaat om mails van de overheid waarin staat dat er een bericht klaar staat in de Berichtenbox van MijnOverheid. De overheid gaat stappen zetten om dit te voorkomen. De ombudsman vraagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief dit nu ook snel te zetten. De problemen waren de overheid namelijk al langer bekend.

De overheid zet stappen om te voorkomen dat zij nabestaanden confronteert met digitale berichten gericht aan overledenen. Ook wil zij het voor nabestaanden makkelijker maken zaken van overledenen af te wikkelen via MijnOverheid. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is blij dat stappen worden gezet, maar ze moeten nu snél gezet worden. Van Zutphen: "De overheid is zich al langer bewust dat nabestaanden knelpunten ervaren door verdere digitalisering van overheidsdienstverlening. Los ze op en ga daarbij steeds na waar nabestaanden nu echt behoefte aan hebben".

Voor de ombudsman geldt dat de overheid bij alle (geplande) verbeteracties de behoeften van de nabestaanden centraal moet stellen. Van Zupthen: "Zo blijkt uit signalen van nabestaanden dat de overheid bij verbeteringen rekening moet houden met nabestaanden die zaken digitaal willen regelen én nabestaanden die dat liever op papier doen. Kortom, bied een oplossing voor zowel digitaal als niet digitaal vaardigen!"

De ombudsman heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief gevraagd hem in november dit jaar te informeren over de gemaakte vorderingen.