2003/325

Rapportnummer
2003/325
Onderzoek

In rapport 2003/325 van 30 september 2003 concludeert de Nationale ombudsman dat de overheid te traag reageert op bezwaarschriften en klachten van burgers en vaak nalaat om burgers over de behandeling van brieven tussentijds te informeren. Per ministerie heeft hij aanbevelingen gedaan voor verbetering. Alle ministers hebben daar positief op gereageerd. In het Programma Andere Overheid van het kabinet zijn ook acties ondergebracht om tot verbetering te komen.

Al sinds 2003 heeft de Nationale ombudsman bijzondere aandacht voor de behandeling van post van burgers door ministeries. Lees meer over de andere onderzoeken van de ombudsman naar dit onderwerp in het dossier over de behandeling van burgerbrieven. De link naar dit dossier vindt u rechts op deze pagina onder 'Verder lezen'.