2003/160

Rapportnummer
2003/160
Onderzoek

De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken hebben verantwoordelijkheden laten liggen bij de toelating van vreemdelingen. Hierdoor hebben vreemdelingendiensten hun werk niet naar behoren gedaan. De wachttijden voor het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en het verkrijgen of verlengen van een verblijfsvergunning zijn daardoor enorm opgelopen. Ook de bereikbaarheid van de diensten is in het gedrang gekomen. Dat concludeert de Nationale ombudsman naar aanleiding van zijn onderzoek naar het functioneren van de vreemdelingendiensten. Hij roept de betrokken overheidsinstanties op om vreemdelingen dit soort problemen in de toekomst te besparen en doet daarvoor diverse aanbevelingen