Ombudsman onderzoekt inschrijven in Basisregistratie Personen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  balie van een gemeente, mensen worden geholpen

  De Nationale ombudsman onderzoekt de problemen van mensen zonder een duidelijke vaste woon- of verblijfplaats als zij zich willen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om jongeren die door hun ouders zijn uitgeschreven en geen vaste verblijfplaats hebben, mensen die 'wel ergens' verblijven maar zich daar niet mogen inschrijven, mensen die zijn teruggekeerd uit het buitenland, ex-gedetineerden en zogenoemde wereldreizigers. 

  Registratie in de BRP geeft toegang tot een groot aantal voorzieningen van de overheid zoals uitkeringen, toeslagen en het kiesregister. De ombudsman wil met gemeenten verkennen wat zij nodig hebben als burgers zonder duidelijke vaste woon- of verblijfplaats zich willen inschrijven in de BRP. Daarnaast brengt de ombudsman in kaart welke problemen gemeenteambtenaren ervaren bij het zoeken naar een maatwerkoplossing. Een inschrijving op een 'briefadres' blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk. 

  De ombudsman heeft alle 280 bij hem aangesloten gemeenten vragen gesteld over de inschrijving. Hij verwacht zijn onderzoek eind van de zomer 2016 af te ronden.

  Bijlagen

  Brief opening onderzoek BRP (pdf, 103.76 kB)

  Links

  Website VNG - Knelpunten met betrekking tot briefadressen vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/publicaties/omgekeerde-uitvoeringsimpuls-donutdocument-briefadressen