Zorgverzekeraar betaalt na aanbeveling ombudsman

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  Zorgverzekeraar VGZ heeft naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationale ombudsman alsnog overnachtingskosten vergoed aan een verzekerde. Deze man, die voor een knie-operatie werd verwezen naar een privé-kliniek, kreeg aanvankelijk wel de kosten voor de operatie vergoed, maar niet de kosten voor de nacht die hij in het behandelcentrum moest verblijven. De Zorgverzekeraar heeft de Nationale ombudsman bovendien toegezegd de informatieverstrekking op dit punt te verbeteren.

  Een man met knieklachten moet een kijkoperatie ondergaan. Vanwege lange wachttijden in de ziekenhuizen kan de man daar niet op korte termijn geholpen worden. Daarom stelt Zorgverzekeraar VGZ de man in de gelegenheid een behandeling te ondergaan in een zelfstandig behandelcentrum. Het behandelcentrum dient na een consult met de man een aanvraag met offerte in bij VGZ voor een kruisbandoperatie. VGZ stuurt daarop een machtiging naar het behandelcentrum en naar de man. In deze machtiging staat vermeld dat hotelkosten niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Een maand later vindt de operatie plaats. Hiervoor moet de man een nacht in het behandelcentrum doorbrengen.

  Hotelkosten niet vergoed

  Na enkele weken ontvangt de man een rekening van het behandelcentrum van fl. 650,00 (€ 295): kosten voor de overnachting in het behandelcentrum. Navraag bij VGZ leerde hem dat hij deze rekening zelf moest betalen. Hotelkosten werden immers niet vergoed. Klachten aan het adres van VGZ leveren niet op, waarna de Nationale ombudsman is ingeschakeld.

  Aanbevelingen ombudsman opgevolgd

  De Nationale ombudsman stelt vast dat VGZ de man nadrukkelijk erop heeft gewezen dat hotelkosten niet vergoed zouden worden. De Nationale ombudsman vindt het echter niet vanzelfsprekend dat bij hotelkosten gedacht moet worden aan kosten die samenhangen met een overnachting van een patient na een operatie in een behandelcentrum. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman is niet gebleken dat VGZ de man heeft uitgelegd wat hij moest verstaan onder hotelkosten. De Nationale ombudsman vindt de klacht dan ook gegrond. Hij doet VGZ de aanbeveling om informatieverstrekking op dit punt te verbeteren, en om de man, bij wijze van uitzondering, alsnog de overnachtingskosten te vergoeden. In maart 2003 laat VGZ weten de aanbevelingen over te nemen.