Onze veteranen verdienen erkenning!

Column
Bezorgde man kijkt uit het raam

Veel  veteranen gaan wel eens langs bij een veteraneninloophuis. Voor een kop koffie en een praatje, voor een gesprek met lotgenoten. Maar ook voor dagbesteding of hulpvragen. In Nederland zijn er 21 van die inloophuizen. De afgelopen twee jaar zijn wij in onze rol als Veteranenombudsman regelmatig bij zo'n inloophuis op bezoek geweest. Omdat wij van veteranen willen horen waar zij tegenaan lopen. En hoe wij hen kunnen helpen. Tijdens een van deze bezoeken komen we Bosnië-veteraan Dennis* tegen.

Dennis heeft een chronische post traumatische stress stoornis (PTSS) als gevolg van zijn uitzending naar Bosnië. Hij heeft veel baat bij de therapie die hij krijgt. Maar voor die therapie moet hij regelmatig naar een behandelcentrum. Als hij naar de therapie gaat, kan hij uiteraard niet werken. Daardoor loopt hij inkomen mis. Gelukkig is hiervoor een regeling. Defensie vergoedt deze uren als zogenoemde 'verletkosten'. Daar is Dennis erg mee geholpen. Regelmatig  moet hij een aanvraag indienen voor het vergoeden van de verletkosten. Maar soms duurt het wel vier tot zes weken voor de vergoeding betaald wordt. Hierdoor ontstaat een betalingsachterstand voor zijn hypotheek en zorgkosten. Daar krijgt Dennis begrijpelijkerwijs stress van. Geen goeie zaak natuurlijk, want die stress staat de behandeling van zijn PTSS in de weg. Dennis kaart het meerdere keren aan bij Defensie, met wisselend resultaat. Hij vraagt of wij iets voor hem kunnen betekenen.

Terug op ons kantoor neemt medewerker Matthijs contact op met Defensie. Kan dit niet anders geregeld worden? Gelukkig kunnen we snel een goede oplossing bereiken met Defensie. Voortaan krijgt Dennis  een vast voorschot  voor de vergoeding van de verletkosten. Hiermee zijn de terugkerende financiële problemen van Dennis verleden tijd. Omdat meer mensen in dezelfde situatie zaten als Dennis, heeft Defensie sinds kort zelfs een app waarmee declaraties snel uitbetaald worden. Super!

Dennis en andere veteranen vertellen ons in de inloophuizen over hun problemen. Maar ze vertellen ons ook dat ze zich zorgen maken of de inloophuizen wel blijven bestaan. Want wie betaalt de kosten van inloophuizen? Nu is dat per inloophuis anders geregeld. Veel huizen worden gefinancierd door een subsidie en door giften en donaties. Dat is natuurlijk prachtig, maar volgend jaar kan alles weer anders zijn. Als Veteranenombudsman zien wij hoe belangrijk de huizen zijn voor veteranen en hun relaties. Wij vinden dat een structurele vorm van financiering vanuit de rijksoverheid meer op zijn plaats is en vragen daar aandacht voor. Dat geeft meer zekerheid en is voor veteranen een zorg minder. En ook dat is een onderdeel van de erkenning voor onze veteranen.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column